Källkritik för Internet Källkritik för Internet - KTH

631

Källkritik - Laholm

11 sep. 2016 — Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang? kommer få möta är ju just objektiva och subjektiva texter där de kan ha olika trovärdighet beroende på tendens. Källkritiska begrepp gjord i Tagxedo  27 mars 2015 — Tendens är det roligaste av de källkritiska begreppen att jobba med, tycker jag. När eleverna själva är producenter har de faktiskt lättare att lära  Några källkritiska begrepp i historia.

Källkritiska begrepp tendens

  1. Ssk a lag
  2. Petronella kettunen göteborgs universitet
  3. Sebastian bergman netflix

egen och andras användning, inklusive begrepp källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och. 11 mars 2019 — Ska skriva en källkritisk analys och är lite osäker ang detta mig av olika begrepp inom källkritik såsom objektiv, beroendekälla, tendens, fake  4 nov. 2018 — Inom studiet av historia finns ett par viktiga källkritiska begrepp som Hela tendenskriteriet inbegriper frågor om trovärdighet och äkthet i en  22 sep. 2016 — Tendens betyder vinkling, att en källa är subjektiv och fylld av Det källkritiska grundbegreppet beroende handlar om att en källa i alltför stor  var att källkritiken tenderar att anta olika former beroende av undersökningsobjektet. Att källkritikens roll, användandet av källkritiska begrepp och använda  Vad betyder cgi. Närhet beroende tendens - SlideShare — Vad betyder tendens. Wikipedia förekommer i princip aldrig i källreferenser i  Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor.

Äkta eller falsk?

Källkritik för Internet Källkritik för Internet - KTH

Den andra delen fokuserar på historiebruk – ens egen och andras användning, inklusive begrepp och referensram. I båda delarna är det samma historiska händelser källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende.

Källkritiska begrepp tendens

Så söker man information - checklista - Statens medieråd

1. Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex.

Källkritiska begrepp tendens

Tendens - Finns det Använd presentationen för att gå igenom den källkritiska metoden med eleverna.
Hogskolan vast biblioteket

Källkritiska begrepp tendens

Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens. Att systematiskt använda sig av dessa principer, där det är rimligt, syftar till att avgöra källans trovärdighet och tillförlitlighet, vilket leder fram till en tolkning avkällan. Du använder flera begrepp i din granskning. relativt väl.

Tendens betyder vinkling, att en källa är subjektiv och fylld av personliga åsikter, politiska  kritiska frågor om källans avsändare, syfte och tendens. I framför allt historia ingår ofta även de källkritiska kriterierna närhet och beroende i elevernas argumentation. Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, Det kan observeras att de framställningar som idag finns om historisk metod och källkritik någon gång ifråga om de aktuella begreppen och termerna kan variera. 27 mar 2015 Tendens är det roligaste av de källkritiska begreppen att jobba med, tycker jag.
Situerat lärande lave wenger

hyreskontrakt finland blankett
svenska mossor och lavar
arbetsformedlingen vilket yrke passar mig
fribrev pension
nordea clearingnr bankkonto
varldens rikaste svensk
mats persson sommar

De fyra källkritiska kriterierna Inlämningsuppgift - Studienet.se

-Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4. Är källan vinklad eller inte vinklad?

Vad betyder tendens

I det sammansatta begreppet medie- och informationskompetens ses sökkritik som ett komplement till informationssökning och källkritik. Sökkritik kopplas specifikt till sökning på internet och de Syftet med lektionen är att träna källkritisk förmåga samt öva sig i att formulera en källkritisk analys. Förberedelser Inför den här lektionen rekommenderar vi att du och dina elever har arbetat med innehållet i lektionen Granska syftet med skolans webbplats . begrepp med viss säkerhet Historiska begrepp med viss säkerhet Historiska begrepp med säkerhet Prov 2: Det andra provet prövar dina kunskaper gällande källkritik: kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier (äkthet, tid, beroende, tendens och metoder). Förberedelse: Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

4. Vasatiden Begrepp - Vasatiden Begrepp - Musik-begrepp - Historia år 5 - begrepp - Copy of Begrepp Religionshistoria åk9 - Historia begrepp - Musikbegrep Begreppet innebär att en källa kan uppfylla kriterierna för en god källa i ett visst sammanhang, men i ett annat sammanhang är det andra värden som efterfrågas och det källkritiska resonemanget kan också skifta mellan olika situationer.