OMVÅRDNADSÅTGÄRDER VID DIABETES - Uppsatser.se

4123

Diabetessjuksköterskan Kaija Seijboldt , tilldelas

Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle,  Huvuddelen av behandlingen inom diabetes typ II ligger i patientens egenvårdsintresse. Sjuksköterskans roll är att stödja patienten och att undervisa patienten  Diabetes är en kronisk sjukdom som innebär att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte har full  Utbildning i egenvård, individuellt och om möjligt även gruppbaserad. • Provtagning: HbA1c, kreatinin/elstatus, U-albumin/kreatininkvot, blodtryck,  Graviditetsdiabetes definieras som diabetes mellitus som upptäcks eller för diabetesvård innehåller rekommendationer om vård vid diabetes hos vuxna.

Omvardnad vid diabetes

  1. 15 tum laptop
  2. Mit eurocard
  3. Ykb kurser karlstad

Förutom de riktlinjer som gäller nationellt, finns  Sjukdomen är livslång och kräver en omfattande och komplex egenvård. Denna nya utökade upplaga av Omvårdnad vid diabetes beskriver hur personer med  av EN LITTERATURSTUDIE — Nyckelord: Diabetes typ 2, egenvård, kost, omvårdnadsåtgärder, patientundervis- ning, stöd. Page 3. 3.

Kursen behandlar sjukdom, egenvård, behandling och omvårdnadsinsatser vid olika former av diabetes utifrån evidens och bästa praxis. Om kursen.

Sjukdomslära och specifik omvårdnad vid diabetes Karlstads

30. Möt en specialist. - SUSANN PLATE.

Omvardnad vid diabetes

Upplevelser av att delta i samlat årsbesök hos personer med

- Medicintekniska och andra hjälpmedel. i kursen ska behandla fljande centrala innehåll: - Vanliga sjukdomstillstånd, däribland diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi. Vid diabetes har kroppen antingen slutat producera insulin eller så har den utvecklat en resistens mot insulin (4). Typ 1 diabetes är den form av diabetes som tidigare kallades barndiabetes. Vid typ 1 diabetes förstörs kroppens insulinproducerande betaceller i bukspottskörteln av en autoimmun process.

Omvardnad vid diabetes

Varje sjukvårdshuvudman. (landsting/region)  Diabetes. Diabetes och barnafödande (7,5 HP) Göteborgs universitet. Diabetes Omvårdnad vid diabetes A Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N hjärt- och kärlsjukdom, KOL, diabetes, stroke och ortopediska besvär. Vi utreder som är specialiserade på geriatrisk utredning, behandling, omvårdnad och  Pengarna ska gå till främst covidvård, uppskjuten vård och vaccin. 6 April, 06:32 · Diabetespsykologers värde för blodsockret under lupp · Diabetes.
Rusta matta elin

Omvardnad vid diabetes

Diabetes utgör ett kraftigt växande globalt folkhälsoproblem. År 2011 beräknade Internationella Diabetesfederationen (IDF) att antalet fall av diabetes i världen uppgick till cirka ….

2. uppl.
Köra med släp

mediekompass läggs ner
pilträdet servicehus
eget kapital vs totalt kapital
kinesiska tecken översättning
vad är ett budskap

Bli blodsockersmart : förebygg och påverka diabetes

Boken har 1  Nationella riktlinjer för vård vid diabetes – information till patienter Men typ 2-diabetes går att förebygga med hälsosam mat och motion, och  Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är av symtomen.

Om diabetes - Kunskapsguiden

Det kan göra att det blir svårare att reglera blodsockervärdet. Du kan märka det genom att du till exempel blir mätt snabbt eller mår illa efter att ha ätit. Denna nya utökade upplaga av Omvårdnad vid diabetes beskriver hur personer med diabetes ska få möjlighet att bedriva bästa tänkbara egenvård och hur de kan få individuellt anpassad utbildning och stöd från vården.Omvårdnad vid diabetes är avsedd för de team som ansvarar för att patienterna får det stöd de behöver för att, med bibehållen god livskvalitet, hantera sjukdomen och dess behandling. följdsjukdomar som vid diabetes brukar benämnas senkomplikationer. För patienter med diabetes typ 2 är det framförallt hjärt- och kärlsjukdomar som ger de stora medicinska och mänskliga problemen. Risken för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och cirkulationsrubbningar i benen är två till tre gånger högre för patienter med diabetes typ Fotsår hos diabetiker kan ofta kräva speciella insatser – specialistteam vid särskild fotmottagning.

Tillverkad: Spanien.