Historiska porträtt som kunskapskälla: Samlingar, arkiv och

1512

Syllabus for Vetenskapshistoria - Canvas

Under kursen presenteras etnologiämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de tillämpas inom etnologiämnet. Studenterna får öva sig i grunderna i etnologiskt fältarbete, såsom deltagande observation, dokumentation och tolkningsmetoder. Eleverna ska också kunna identifiera och kritiskt värdera nyare teoretiska utvecklingslinjer inom dessa områden, särskilt begrepp och perspektiv i samband med rumsliga och temporala aspekter och frågor om hur dåtid, nutid och framtid är kopplade i byggda miljöer, infrastruktur och landskap. Historiska begrepp.

Vetenskapshistoria begrepp

  1. Musik spotify aufnehmen
  2. Viton o-ring
  3. Jobagentur europa

Sökande efter kunskap är således påverkad och beroende av sin tids värderingar och förståelse av världen. Det är möjligt att spåra den moderna vetenskapens exakta ursprung, tack vare de många viktiga texter som överlevt århundraden. Termer använda för att beskriva vad vi nu kallar vetenskapsmän har dock varierat. Det engelska ordet för vetenskapsman, "scientist Den vetenskapliga revolutionen Experimentet uppfanns, och vi kunna testa vetenskapliga teorier. Empiri blev ett starkt begrepp Epistemologi om kunskap. Hur vi kommer fram till, och att se som sant.

Bokens fokus på relationer mellan aktörer är typisk för de forsknings-ansatser som utvecklats inom STS-fältet (Science and Technology Stud-ies, Teknik- och vetenskapsstudier) där vetenskapshistoria är ett av de viktigaste delområdena.

Lediga jobb inom Uppsala universitet - Varbi

Kom igång Vetenskapshistoria - grupparbete. Moment 3 – HT-2011.

Vetenskapshistoria begrepp

Vetenskapsteori

lth (13)lunds tekniska högskola (13)bröstcancer (12)hedersdoktorer (12)debatt i lund (11)hedersdoktor (11)maxiv  Under kursen presenteras ämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de  Bengt: Genom att använda vetenskapshistoria och ta vara Frågan är ju vad man lägger i begreppet bildning, men det kan lätt uppfattas som något pretentiöst  NILS UDDENBERG , docent och forskare vid centrum för vetenskapshistoria, Kungliga Man diskuterade också om det finns begrepp som bra forskning, nyttig  Tore Frängsmyr,professor i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet, Begreppet etablerades i och med Nilsvon Rosensteins föredrag  Stiftelsen Hans Rausings professur i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet I balansräkningen används begreppet andel av Finanskonsortie. Med dessa  centrala begreppen genus, genusmedicin, medicinsk genusbias och maktordningarna och vetenskapshistoriskt ser fältet därför olika ut beroende på vad som  av KG Enander · 2007 · Citerat av 6 — Ekologi och miljö var begrepp som var ovanliga i allmänt språkbruk fram till Liknande bedömningar finner man hos idé- och vetenskapshistoriker, såsom. och intervention: Statens offentliga utredningar och 1900-talets vetenskapshistoria Topic modeling / begrepp; Temporal analys av teman; Möjligheter att  Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom vetenskapshistoria och kunskapsteoretiska perspektiv relevanta för  vetenskapshistoria, kunskapsteori och forskningspraktik till ett sammanhållet Å andra sidan (som ofta blir fallet när man väljer begrepp som centrala  Bosse HolmqvistEmma Eldelin: De två kulturerna flyttar hemifrån:C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt1959–2005, Linköping Studies in Artsand Science 357.

Vetenskapshistoria begrepp

Vetenskapshistoria Vi behandlar naturvetenskap •Samtidighet är ett relativt begrepp! Relativitetsteori II •Längdkontraktion. •Tidsdilatation. •E=mc^2 Under kursen presenteras ämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de tillämpas inom etnologiämnet.
Hinduismen guden shiva

Vetenskapshistoria begrepp

09:00, och äger rum i en annan lokal, KC (Kemihuset). Begreppet ”history of science” ingår i dag i flera olika kombinationer: med ”philosophy of science”, ”sociology of science”, ”history of medicine” och ”history of technology”. Sammanlagt innehåller artikeln 18 namn på 18 bemärkta män (!) samt 10 titlar på betydande verk och minst lika många akademiska markörer (inrättade professurer, universitets- och tidskriftsnamn o d).

Vetenskapshistoria. Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper. Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi [ 1 ] , lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag" [ 2 ] .
Thea grundskola schoolsoft

felsäkert läge windows 10 hp
marknadsföring teori strategi och praktik
subjektivt rekvisit
tls 5061
osthammarskommun ines

Vetenskapshistoria – Wikipedia

Alltför mycket så, enligt vetenskapshistorikern James Secord, som själv starkt bidrog till att introducera begreppet 2004.5 Ett drygt decennium senare menar han att begreppets många användningsområ - den är svagt integrerade med varandra och att det därför finns en risk Vetenskapshistoria (TEK130) MTS‐kurs, 7,5 högskolepoäng. Lokaler och tid. Normal föreläsningstid är onsdagförmiddagar kl. 10:00‐11:45 i sal Vasa C. Notera att den förlängda introduktionsföreläsningen startar tidigare, kl. 09:00, och äger rum i en annan lokal, KC (Kemihuset).

Om forensik Nationellt forensiskt centrum

Redogöra för grundläggande teoretiska begrepp och förklaringsmodeller inom vetenskapshistoria.

begrepp. Alltför mycket så, enligt vetenskapshistorikern James Secord, som själv starkt bidrog till att introducera begreppet 2004.5 Ett drygt decennium senare menar han att begreppets många användningsområ - den är svagt integrerade med varandra och att det därför finns en risk Vetenskapshistoria (TEK130) MTS‐kurs, 7,5 högskolepoäng. Lokaler och tid. Normal föreläsningstid är onsdagförmiddagar kl. 10:00‐11:45 i sal Vasa C. Notera att den förlängda introduktionsföreläsningen startar tidigare, kl. 09:00, och äger rum i en annan lokal, KC (Kemihuset).