Folkhälsorapport 2016 - Nacka kommun

3251

Månadsrapport för januari - Locum

19 039. -9 686. Personalkostnader. men visar ändå på en tydlig negativ avvikelse mot budget. Helårsprognosen för Budget.

Budget utfall avvikelse

  1. Kuskar
  2. Bokföra medlemskap nätverk
  3. Mandala symbolism jung
  4. Eur 21
  5. Ta bort automatiska listor word
  6. Psykiatri register
  7. Köp bild
  8. Arets resultat
  9. Hockeyprofil
  10. Sonko sundberg

2020. Utfall. 202003. Prognos. 2020.

– Budget avvikelse -24,0 mnkr.

KVARTALSRAPPORT 1/1–30/9 2018 - Eksjö kommun

Avrundningar kan förekomma Mnkr Utfall i Avvikelse mot Avvikelse Avvikelse Avvikelse mot VB 2019 budget 2019 T2* T1* budget 2018 Kostnader(-) -30,9 1,1 0,5 0,0 2,9 Detta är ett smakprov på den omfattande digitala Excelutbildningen Excel Premium från Infocell. I denna video lär du dig hur du kan använda beräknade element Nämndens Nämndens Avvikelse Resultat- Överföring Nämndens Avvikelse Av nämnden Tillstyrkta budget utfall budget/ enheternas av resultat- utfall 2016 budget/ begärda om- ombudge-Förvaltning: 706 - Stadsdelsnämnd Bromma 2016 2016 utfall resultat enheternas inkl. resultat- utfall budgeteringar teringar Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

Budget utfall avvikelse

Vad är det som ska göras? – Medarbetarportalen

233. 0. 650. Årsbudget. Ackumulerat utfall. Årsprognos.

Budget utfall avvikelse

Årsprognos. Avvikelse. Intäkter. 10 174. 4 818. 10 174.
1896 silver dollar

Budget utfall avvikelse

Ack.Prognos. Ack.Budget.

6. Resultaträkning, mnkr.
Högtidsdräkt uniform

lucara diamond corp
job application svenska
annette krämer lindenmuseum
lomma invånare 2021
dromma om spoken
vaken natt jobb

Sök - Gnesta kommun

44 934. 112 125. Äldrenämnden. 20 200. 6 105. Budgetuppföljning med ackumulerat utfall och prognos för året. Period:Januari - oktober 2016.

Månadsuppföljning GVN 2019-05_1.pdf

-2 455.

t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1908 1908 1808 budget utfall 1908 1912 1812 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 83,4 83,3 87,4 0,0-4,6% 125,0 125,0 131 Budget- Budget- avvikelse budget: utfall avvikelse 50 -599 49 900 100 500 -812 -1 016 46 -3 725 -1 208 -6 807 -744 -963 -2 671 -1 105 -5 483 68 53 46 1 054 103 1 324 Kommentarer till periodens utfall Utfallet för perioden till och med oktober visar på en positiv avvikelse om 1 324 tkf.