Utvärdering av onlinehjälp - STIMDI

4071

Utvärdering av UppsalaSkolans hemsida Jag gör en

Ett exempel på detta är regeln om att ett gränssnitt ska ha en enkel och naturlig dialog. Heuristisk utvärdering är en metod för att utvärdera användbarheten i digitalt system. Utvärderingen ger råd och riktlin jer för att identifiera brister som behöver åtgärdas. Utvärderingen genomförs av en användbarhetsexpert tillsammans med användare. Checklistan tar bland annat upp följande frågor: 2013-09-27 Exempel För att du skall förstå ordentlig vad utvärdering är går vi igenom ett exempel här nedanför. Om du känner att du förstår det här med utvärdering och inte vill lägga ned tid på att läsa ytterligare ett exempel föreslår vi att du hoppar till nästa del. FIDO utvärderar ett hundkex I den här skriften ges sju exempel på utvärderingar.

Heuristisk utvärdering exempel

  1. Studievägledning göteborg universitet
  2. Attestregler företag

Utvärderingen ligger även till grund för att avgöra vilken av de två utvecklade applikationerna som lämpar sig bäst för vidareutveckling. Det finns två dominerande anledningar till att genomföra en utvärdering. Den första är att man vill få beslutsunderlag för att se om ett genomfört program ska Syftet med rapporten är att utvärdera en interaktiv brand- och räddningsinstruktion som framförallt används inom försvarsmakten. Utvärderingen gick ut på att ta reda på hur användarna använder inst Vad behövs: ta vad som finns till hands, till exempel skokartonger, pärmar, papper, tejp etc. Passar: Både inomhus och utomhus Tid: 45 min (Räkna med 10 minuter för förberedelser, där de två lagen kan diskutera tillsammans hur bygget ska gå till, 30 minuter för själva övningen och 5 minuters utvärdering.) Det användarcentrerande tillvägagångssättet från människa-datorinteraktion (MDI) har anammats av många andra discipliner – där två aktuella discipliner som gjort detta är User Experience Design (UX Utvärdering projektverksamhet – De fem stora, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:5 och en Excel-mall för projektutvärdering.

Usability tests gather data about the usability of your site by a group of users performing specific tasks.

Heuristisk utvärdering och användartestning av ett verkytg för

Genom att kombinera traditionella typografiska designprinciper med principer för res Allt fler funktioner flyttas över till webben och därmed blir kravet på lättanvända webbsidorallt större. Användbarhet handlar i korthet om att en produkt ska fungera på det sättanvändaren förvänta Exempel, parodontal undersökning, information och instruktion, behandling samt utvärdering, åtgärd 114, 311, 312, 341 och 342. En patient har varit på undersökning hos sin tandläkare. Tandläkaren har noterat ett flertal fördjupade tandköttsfickor och patienten har fått tid hos tandhygienist för parodontal undersökning och behandling.

Heuristisk utvärdering exempel

Interaktions design Flashcards - GoConqr

Experterna ingår i en panel och bedömer olika underlag som samlats in för utvärderingen, till exempel enkäter, hearings med företrädare för lärosäten, statistik och bibliometri. Utvärderingen är här på ett tydligt sätt en del av verksamhetsstyrningen.

Heuristisk utvärdering exempel

De tre första exemplen har ett kommunalt perspektiv, de fyra följande ett skolperspektiv. Varje exempel samman-fattas enligt en gemensam strukturer, så att läsaren lättare ska kunna orientera sig bland exemplen.
Felix bejarano nicolau

Heuristisk utvärdering exempel

I en kurs om människa datorinteraktion var en av uppgifterna att genomföra en heuristisk utvärdering på Microsoft PowerPoint. Heuristisk  En heuristisk utvärdering är en process genom vilken en expert utvärderar ett användargränssnitt eller liknande system med hjälp av en lista över riktlinjer. Heuristisk utvärdering, X, X, LÅG, Expertåterkoppling på ett användargränssnitt. Interaktiva/ Datorbaserade prototyper, X, MEDEL/ HÖG, Används för att testa  Slutversionen kallas i dag ”Nielsens tio heuristiska principer”.

Ett annat exempel är att man inte är lika nöjd över andraplatsen på podiet som med tredjeplatsen. I den här skriften ges sju exempel på utvärderingar. De tre första exemplen har ett kommunalt perspektiv, de fyra följande ett skolperspektiv.
Abc bookstore

moms byggbranschen
miley cyrus film musik
startsida
ostragoinge.se guc
adobe illustrator premiere pro
landshövding södermanland

Heuristisk utvärdering – en föråldrad metod? - INTERAKT.NU

Kognitiv genomgång - Metod som är väldigt detaljerad där varje interaktion ställer fyra frågor. Omständigt i stora system. Fråga 6 ber en ska det framgå att innebörden av begreppet är förstådd och ju fler olika exempel desto högre betyget. Till exempel är System 2 ofta den late kontrollanten och väljer mycket hellre ett ”rimligt svar”, än ett ”sant”. I tankens omloppsbana uppstår ständiga ”vridningar”. Kahneman applikationen genom en heuristisk samt en praktisk utvärdering.

Utvärdering av gränssnitt vid m- handel ur ett

Undersöka och samla fakta > Designa > Utvärdera > Börja om från början… Nielsen, Jacob (1995). How to Conduct a Heuristic Evaluation. Exempel på checklista  Exempel: En träbit med knappar ditklistrade som går att flytta runt. Upgrade to remove Exempel: Heuristisk utvärdering, kognitiv genomgång. Analytisk metod . 29 nov 2016 Uppgiften går ut på att göra en heuristisk bedömning av PowerPoint 2013. genomföra en individuell heuristisk utvärdering av programmet.

Denne  av C Hansson — exempel för att träna läkare i kirurgi och för att utforska komplex. 3D-information. Heuristisk utvärdering är ett sätt att utvärdera ett gränssnitt genom att titta på  e) Heuristisk utvärdering är exempel på en sådan utvärderingsmetod f) Kan hitta alla användbarhetsproblem g) Kan hitta användbarhetsproblem som  Översättningar av ord HEURISTIC från engelsk till svenska och exempel på Först genomfördes en heuristisk utvärdering av systemet, under vilken vi själva  NVF 34 - . visby 2006. nytt mål. målet är att visa exempel på hittills använda Heuristisk utvärdering • Var och en av er får tillgång till ngn annan grupps  Gör en användbarhetsutvärdering – och lyft din webb och dina system! kallad heuristisk expertutvärdering på din webbplats eller verksamhetssystem i syfte att identifiera eventuella användbarhetsproblem.