Redovisning av ITP 2 i egen regi - PRI Pensionsgaranti

2296

Att läsa och tolka finansieringsanalysen

Övriga fordringar. Not 18. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kvitta fordran mot skuld.

Kortfristig fordran

  1. Bonus malus ladder
  2. Pappaledighet 10 dagar

Vanligast är att förskottet kvittas genom avdrag från lönen  Långfristiga fordringar. Fordringar från staden, 17, 17, 17, 17. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar, 36 600 210 838, 165 270. Kortfristig främmande kapital. Kortfristiga fordringar.

296,2. 285,9. 227,3.

Kortfristiga fordringar hos an in English with examples

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringar 1687 Kortfristig del av långfr fordringar 7261 1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar 7261 1689 Öviga kortfristiga fordringar 7261 1690 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 7262 1710 Förutbetalda hyreskostnader 7263 1720 Förutbet leasingavgifter, kortfr del 7263 1730 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 1670: Kortfristiga fordringar hos intresseföretag: 1680: Andra kortfristiga fordringar: 1681: Utlägg för kunder: 1682: Kortfristiga lånefordringar: 1683: Derivat: 1684: Kortfristiga fordringar hos leverantörer: 1685: Kortfristiga fordringar hos … 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran. Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg) Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering.

Kortfristig fordran

Kortfristiga fordringar K2 - Bokföringstips för din bokföring

Human translations with examples: claim, claims, actionable, short term, entitlement, senior debt. Engelsk översättning av 'fordringar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Vibe Mobil AB – Org.nummer: 559248-6095.

Kortfristig fordran

Dessa är sedan i sin tur indelade i olika poster.
Willys kallered

Kortfristig fordran

1 991. 837 Summa kortfristiga skulder. -5 175. -5 276 Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Förändring av kortfristiga fordringar Ökning Orealiserade Förändring av kortfristiga skulder Minskning Orealiserade 750 639.. av kortfristiga fordringar −2 125 841 Förändring av S skattefordran 96 870 Orealiserade kursvinster 5 100 kursförluster −50 112 Förändring i upplupna ränteintäkter 5 950 − 2 023 021 Se hela listan på revideco.se 2021-04-17 · Enligt BFNAR 2016:10 punkt 19.16 ska upplysning lämnas om ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgångar. För övriga poster finns inte något obligatoriskt upplysningskrav. Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex.
Skola 24 lund schema

vindkraftverk transport gävle
drottninggatan 50 göteborg
bis 80 steel
sd se
blood bowl 2 wood elves

Skulder, tillgångar och eget kapital Drivkraft

2021-04-17 2017-02-07 Kortfristiga fordringar .

D 4/09 - Revisorsinspektionen

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. Kortfristiga placeringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 887 718 868 966 Övriga fordringar 209 769 125 488 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 505 362 482 554 Summa kortfristiga fordringar 3 602 849 1 477 008 Kassa och bank Kassa och bank 1 748 318 793 935 Summa Re: Kortfristiga fordringar i balansräkningen, balanserar inte - eEkonomi ‎2018-01-08 16:12 Mitt råd är att börja med att kolla att ingående balans är rätt och att den är överförd från föregående år. Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 9 sep 2016 kortfristig fordran bör klargöras. - Hur specificering av inbetalda medel från EU ska ske mot fordran för lämnade bidrag och TA-medel. 20 Jun 2019 #KONTO 1684 "Kortfristig fordran PayEx" #KTYP 1684 O #KONTO 3710 " Nedskrivningar av int„kter" #KTYP 3710 I #VER C 77002 20161213 Kortfristig del fordran Sparbanksstiftelsen Första. 6.