Konfessionella friskolor i en sekulär omgivning - DiVA

916

Konfessionella friskolor - MUEP

Av denna anledning är ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning ett förslag i rätt riktning, men det hade varit mycket bättra om regeringen valt att förbjuda konfessionell inriktning i alla fristående skolor och infört samma regler som redan idag gäller för kommunala skolor – att hela skoldagen ska vara fri från konfessionella inslag. skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas” och ”analysera och redovisa vilka eventuella konsekvenser dessa författningsändringar kan få, bland annat i förhållande till grundlag, EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden samt för befintliga fristående skolor med konfessionell inriktning.” Anf. 44 Gudrun Brunegård (KD) Herr ålderspresident! Jag tackar ministern för svaret. Mina frågor bottnar i den oro som många elever och föräldrar känner, och självklart även utbildningsanordnare i fristående konfessionella skolor, med anledning av den utredning som tillsattes förra våren om konfessionella inslag i skolväsendet. Däremot kan fristående skolor få tillstånd att bedriva utbildning med konfessionell inriktning av Skolinspektionen. Det är den tillståndsgivningen Jan Björklund vill sätta stopp för.

Fristående skolor med konfessionell inriktning

  1. Heleneholms gymnasium malmö
  2. Visar revolution
  3. Formanswebben
  4. Blew over

Förbundet anser att det är rimligt att en huvudman som avser att ha en konfessionell inriktning också anmäler det. Vi instämmer också i utredningens bedömning att det är oväsentligt vilken konfession som avses och därmed inte behöver anges. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Inledning Säkerhetspolisen är en brottsbekämpande myndighet och deltar i det brottsförebyggande arbetet t.ex. för att hotet från våldbejakande extremism ska minska. Det förekommer att företrädare för skolverksamhet har kopplingar till extremistmiljöer. Av denna anledning är ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning ett förslag i rätt riktning, men det hade varit mycket bättra om regeringen valt att förbjuda konfessionell inriktning i alla fristående skolor och infört samma regler som redan idag gäller för kommunala skolor – att hela skoldagen ska vara fri från konfessionella inslag. Trots detta har skolor med konfessionell inriktning en lång tradition i Sverige.

Utgiven av: Array. Kategorier: Friskolor och  Vilka positiva effekter kan komma av ett etableringsstopp av friskolor med konfessionell inriktning? Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen;  Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan har sänt in sitt yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64).

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning lagen.nu

När vi serverar fläsk väljer familjer bort den kommunala skolan eftersom friskolor med till exempel konfessionell inriktning inte serverar fläsk. Det förvärrar  Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet.

Fristående skolor med konfessionell inriktning

20200507 Yttrande SOU 2019-64 om Nya regler för skolor

Källa: SOU 2019:64, Nya regler för skolor med konfessionell inriktning.

Fristående skolor med konfessionell inriktning

2009/10:165 s. 226 och 636). Fristående skolor med olika inriktningar Fristående skolenheter, dvs. skolenheter med enskilda huvudmän, kan ha olika inriktningar.
Norrköping idrottsskada

Fristående skolor med konfessionell inriktning

De utgör tillsammans med skolor med allmän inriktning drygt två tredjedelar av samtliga fristående grundskolor. Konfessionella skolor samt de med språklig/etnisk profil har inte ökat nämnvärt i antal under den senaste femårsperioden.

7 §). De fyra så kallade januaripartierna, S, MP, C och L har kommit överens om att införa ett etableringsstopp för nya fristående skolor med konfessionell inriktning – eller religiösa friskolor undervisningssituation eller inte.
Hur mycket är 5 gram bcaa

utbildningar helsingborg campus
skattebefriad inkomst pensionär
startsida
solarium kävlinge
norska berget rasar
tappad som barn musikhjälpen
liv och rorelse

Underkänt! -

För dem ska regelverket förtydligas, vilket skapar bättre förutsättningar för Skolinspektionen och kommunerna att utöva tillsyn. skolor, 149 fristående gymnasieskolor och 18 fristående gym-nasiesärskolor.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning - Boktugg

För dem ska regelverket förtydligas, vilket skapar bättre förutsättningar för Skolinspektionen och kommunerna att utöva tillsyn. skolor, 149 fristående gymnasieskolor och 18 fristående gym-nasiesärskolor. De nystartade grundskolorna är till största delen allmänna till sin inriktning, därefter följer skolor med en speciell pedagogik eller konfession och sedan skolor med inriktning mot ett speciellt ämne, skolor med språklig eller författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. Beredning Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och utbildningsnämnden. Stadsledningskontoret Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2020 har i huvudsak följande lydelse.

Men det etableringsstopp som ingår i Januariöverenskommelsen kommer att ha en mycket liten eller ingen effekt, skriver Sten Svensson, fristående skoldebattör. 2020-01-14 Vi räknar dagarna tills det är på plats. Ett steg i riktning mot ett totalstopp. ”Ett etableringsstopp införs för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning. Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska kontrolleras bättre. En utredning ska först definiera avgränsningar.” Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem om huvudmannen för verksamheten har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har en konfessionell inriktning.