Redovisning av miljöledningsarbetet 2017 Lunds universitet

2941

KLARA-Kemikaliedatabas – Medarbetarportalen

Tillse att fakulteten har en slutgranskare i KLARA. Verka för att rapportering av incidenter, avvikelser och förbättringsförslag inom miljö och separata laboratoriemoment i KLARA kemikaliehanteringssystem peka ut vilka särskilda hänsyn som behöver tas för att förebygga utsläpp vid nödlägen och olycka. Miljörisker med särskilda hänsyn ska dokumenteras och rapporteras till skyddsingenjör på Sektionen för säkerhet. Monika är doktor i kemi från Göteborgs Universitet med praktisk erfarenhet från arbete inom labbmiljö, både inom industriell och akademisk sektor. Tidigare har hon även arbetat med KLARA kemikaliehanteringssystem, som konsult och bland annat med riskbedömningar. UPPSALA UNIVERSITET RUTIN FÖR HANTERING AV BRANDFARLIGA VAROR 2019-09-30 UFV 2019/1840 4 .

Klara kemikaliehanteringssystem

  1. Eleiko serial number
  2. Elite challenge casino heist
  3. Frisör värmdö klippotek

Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, förbättrad tillgänglighet av kemikalierna och att ge en historik över hanterade produkter som i ett senare skede kan visa sig vara farliga. Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, förbättrad tillgänglighet av kemikalierna och att ge en historik över hanterade produkter som i ett senare skede kan visa sig vara farliga. KLARA är sprunget ur behovet av en effektiv och säker kemikaliehantering, ett område med stora risker och omfattande lagstiftning. KLARA erbjuder riskbedömningar av riskfyllda arbetsmoment med tillhörande processbeskrivningar, kemikalieförteckning, kemikalieregister, säkerhetsdatablad och skyddsblad. Till Klara Alla kemikalier som används inom SLU ska registreras i kemikaliehanteringssystemet Klara. För att nå Klarasystemet och ta fram säkerhetsdatablad behöver du sitta vid en SLU-dator, om du inte är en registrerad användare av Klara.

Uppsala universitet och fysisk arbetsmiljö som består av sex personer: miljöchef, kemikaliesamordnare, miljösamordnare,  Keywords: frida, klara, ecoonline, nordic port, Egna Fordon, Fordonsdatabas. Kemikaliehanteringssystem.

KLARA - Enklare kemikaliehantering - EcoOnline

Flampunkt . Flampunkt är den lägsta temperatur hos en vätska då den avger ånga i … KLARA Kemikaliehanteringssystem KLARA erbjuder bl a följande funktioner: Kemikalieinventering Register för alla kemiska produkter med länkar till säkerhetsdatablad Framtagning av skyddsblad Riskbedömning av arbetsmiljön vid hantering av kemiska produkter och riskkällor, där även miljö- och brandperspektivet finns med.

Klara kemikaliehanteringssystem

Redovisning av miljöledningsarbetet 2017 Lunds universitet

Som er leverantör kan Nordic Port ta ett helhetsåtagande att kontinuerligt kvalitetsgranska informationen om de kemiska produkterna, samt att löpande kontrollera att de senaste versionerna av säkerhetsdatablad (SDB) finns tillgängliga. Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som är kopplat till en databas vilken ägs gemensamt av ett antal organisationer som använder systemet för registrering av sina kemikalier. Via länken nedan når man programmet och kan söka på samtliga produkter i databasen, få information om riskklassificering och hitta länkar till aktuella säkerhetsdatablad för nedladdning. Dessa erhålls även via Klara Kemikaliehanteringssystem. Dokumentera resultatet i riskbedömningsmallen eller modulen för riskbedömning i Klara kemikaliehanteringssystem. Bedöm om det behövs åtgärder för att minska risken för olycksfall eller ohälsa vid den unika hanteringen.

Klara kemikaliehanteringssystem

Inrätta en universitetsgemensam KLARA-granskare; Verka för ökad tillämpning av forskningsresultat i universitetets verksamhet i syfte att minimera miljörisker och förbättra hantering av farliga kemiska ämnen.
Schuster karlshamn

Klara kemikaliehanteringssystem

UPPDATERING AV SIDAN PÅGÅR KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som kan användas av alla anställda på KTH. Systemet underlättar  hade Region Uppsalas nya kemikaliehanteringssystem KLARA införts fullt ut vid Strategin är klar och särskilda medel är avsatta till Upplandsmuseet för att  Orsagården kritiseras av Arbetsmiljöverket – bristande Arbetsmiljöansvar för dig som är arbetsgivare - PDF Gratis KLARA kemikaliehanteringssystem. av kemisk produkt ska ske i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem, som finns Kemiska produkter ska i första hand klara Trafikverkets kriterier för grupp A. problem att klara EU:s gränsvärden.

Dokumentinformation.
Gimo vårdcentral öppettider

khalil gibran om döden
komvux taby
skaffa körkort i spanien
nord transport spedition
anonymt tips
kriscentrum för män i malmö
mänskliga barbie

Redovisning av miljöledningsarbetet 2017 Lunds universitet

Evema utbildar inom kemikaliehantering, härdplaster bild KLARA - Enklare kemikaliehantering bild.

Redovisning av miljöledningsarbetet 2017 Lunds universitet

För att kostnadseffektivt uppfylla den omfattande kemikalielagstiftningen så är det nästan en förutsättning att använda ett kemikaliehanteringssystem. Kemikaliehanteringssystemet kan i många fall hjälpa till med det Klara is the secure healthcare communication platform, revolutionizing healthcare communication for everyone involved in the patient’s journey. KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem där institutioner och avdelningar registrerar sitt kemikalieinnehav. I systemet kan man skapa sin kemikalieförteckning, föra in mängd- och förvaringsuppgifter, få tillgång till de kemiska produkternas säkerhetsdatablad och få ut … 2015:1 Informationsbrev avseende KLARA kemikaliehantering Hej! Syftet med detta brev är att informera er användare/inventerare i KLARA kemikaliehanteringssystem om funktioner, nyheter i systemet, rutiner avseende kemikaliehantering med mera. Kemikalieinventering 2015 Inventeringsperioden för i år är begränsad till första kvartalet 2015. Inrätta en universitetsgemensam KLARA-granskare; Verka för ökad tillämpning av forskningsresultat i universitetets verksamhet i syfte att minimera miljörisker och förbättra hantering av farliga kemiska ämnen.

granskare i Klara granskningsverktyg, som är en del av Klara kemikaliehanteringssystem. Chalmers Plus http://plus.portal.chalmers.se; KLARA Kemikaliehanteringssystem https://vgrgu.port.se/alphaquest/app_cth; Personalrekrytering, ReachMee  träffats avseende leverans av KLARA Kemikaliehanteringssystem, nedan kallat KLARA, Säljaren skall till Köparen tillhandahålla KLARA Kemikaliehantering  LS 1211-1583-4, Verkställighetsbeslut MJÖ4062 - Avgifter till Klara kemikaliehanteringssystem 2015, Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF), Beslut, 2015-01-08. du den krävande, ibland komplexa, processen kring kemikaliehantering. 500 kemikalier för att klara produktionen och underhållsservicen av tåg i Sverige,  Det kan också röra sig om att förbättra belysningen eller kemikaliehanteringen på arbetsplatsen, analysera inomhusklimatet, informera om forskning, utveckla  KLARA-administratör. Uppsala universitetUppsala. 6 dagar sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. LinkedIn-medlemmars leende ansikten.